Какво означава динамичен и статичен уебсайт?

Статичен сайт означава сайт направен на HTML, който няма CMS (content management system) система за управление на съдържание или т.н. администрация. При него всяка промяна изисква редактиране на отделните файловете на сайта, чрез въвеждане на HTML код. При тези сайтове много трудно може да се въвеждат голям брой страници и се изисква  поне минимални познания по програмиране за редакция или създаване на ново съдържание.

Динамичните сайтове използват програмни езици като PHP, PYTHON, .NET, REACT, JAVASCRIPT и др. Те също използват бази данни, в които се въвежда съдържание. Разполагат и с администрация, през която се въвеждат лесно нови страници, новини и въобще цялото съдържание на уебсайта. Не се изисква и познания по програмиране.  Динамични означава всъшност, че можете да изграждате неограничен брой страници или новини или модули за Вашия сайт.

Всички готови системи като Wordpress, Magento, Wix, Shopify, Gator се използват за изграждане на такива динамични сайтове.

Програмираните от Уебчарм сайтове също са динамични и разполагат с CMS (content management system) система за управление на съдържанието, разработена специално за вашите нужди!