След пускане на сайта във всички договори, които сключваме с нашите клиенти, има клауза за едногодишна поддръжка за отстраняване на грешки, свързани с програмирането на сайта. Поддръжката не включва грешки възникнали при неправилна експлоатация и грешки свързани със сървъра и неговата конфигурация.


За всички допълнителни желания или приложения, които не са включени в предварителния договор се  сключва и подписва анекс / допълнително споразумение, в което се упоменава цена и срок за изработване.


При евентуално желание от страна на клиента можем да предложим и допълнителна услуга, която включва въвеждане / наливане на съдържание в новия сайт.  Цената на тази поддръжка зависи от количество на информацията и часовете, необходими за въвеждането и.


Предлагаме и постоянна поддръжка за разработване на нови модули и промяна на съществуващи, когато сайтове на клиентите се нуждаят от подобна динамика. Тази поддръжка включва приоритетно обслужване и по-ниски цени за сметка на гарантирано месечни заплащане.


Друг вариант за разработване на нови функционалности е почасово плащане за свършена работа.