Дата: 2012-03-06
Категория:
Образование
Използвани технологии: Photoshop, Corel Draw

Whizpedia – connecting students

Начало | Портфолио | Лого дизайн | Whizpedia – connecting students

 

В днешно време младите хора са новите дигитални граждани на света. Нашето информационно общество предлага множество начини да промени нашия мироглед. Образованието е един от стълбовете, предназначени да играе основна роля в усилията за укрепване на новите поколения по целия свят.Whizpedia има за цел дa създаде лесна и достъпна връзка между образованието и Интернет. Един проект, който цели преодоляване пропастта между младите хора и образователните възможности по целия свят. Как Whizpedia постига тази цел? Чрез осигуряване на лесен достъп до нова информация за широки възможности на обучение: летни училища, конференции, стажове, конкурси, стипендии и много други.
За контакт: Тел.: +359 / 887 929 859 phone 02 / 423 35 96 e-mail E-mail: office@webcharm.eu
WEBCHARM В: