Дата: 2016-02-22
Използвани технологии: php, mysql, json, jquery

Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк

Начало | Портфолио | Web дизайн | Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк

http://www.euxinograd.bg

Сайтът е  свързан с дейностите по проект № BG 161PO001/3.1-04/2011/001 „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности: Щал, Дворец, АТЦ (обслужваща сграда към Двореца), Оранжерии, Парк, Антична и средновековна крепост „Кастрици”

Във връзка с реставрационни дейности на Дворец" Евксиноград" и прилежащия му парк по Европейска програма, организираните посещения ще бъдат подновени в началото на 2016 г.
За контакт: Тел.: +359 / 887 929 859 phone 02 / 423 35 96 e-mail E-mail: office@webcharm.eu
WEBCHARM В: