Дата: 2016-04-28
Използвани технологии: php, css, mysql, jquery, javascript

Fakel Express

http://www.fakelexpress.com/

"ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" е независимо издателство за българска и чуждестранна литература, създадено през 1995 г. от Георги Борисов ‒ поет, преводач, дългогодишен редактор и учредител на издателство "Факел (1990). Авторите, с които работи предимно ФАКЕЛ ЕКСПРЕС, са сред най-изтъкнатите представители както на класическата европейска, руска и българска литература, така и на съвременната художествена и документална проза, поезия, есеистика в цял свят. Особенно ценен за българската култура и литература е приносът на "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" в налагането и популяризирането на литературното списание "ФАКЕЛ", получило високо признание – и на цялата общественост у нас, и на множество световноизвестни писатели, хуманитаристи и обществени дейци в чужбина. И днес "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" продължава традициите на списание "Факел" , чиито основни цели бяха художественото осмисляне на проблемите, свързани с общия тоталитарен опит на страните от бившия Източноевропейски блок и с прехода им към гражданско общество.
За контакт: Тел.: +359 / 887 929 859 phone 02 / 423 35 96 e-mail E-mail: office@webcharm.eu
WEBCHARM В: