ТЪРСЕНЕ

ОТ БЛОГА

Онлайн магазин за спортни стоки и хранителни добавки

Няколко месеца след пускането на сайта 2bfit.bg,  вече е налична и страницата за пазаруване в онлайн магазина  -  http://www.2bfit.bg/bg/магазин . В нея можете да намерите много...

ощеоще

УНИКАЛНИ САЙТОВЕ - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Реших да напиша тази статия защото наскоро потърсих в Гугъл ключовите думи „УНИКАЛНИ САЙТОВЕ”. Представете си какво беше учудването ми , когато на три от първите 6 позиции се предлагаха...

ощеоще

FACEBOOK

Референции

Начало | Референции

Референция за създаване на сайта на ABUJET

АБУЖЕТ е абревиатурата на Асоциацията на журналистите и писателите по туризма в България. На свое заседание общото събрание на АБУЖЕТ взе решение да се организира конкурс за направа на сайт на асоциацията. Създадена бе специална комисия за провеждане на конкурса. Изпратени бяха писма-покани за участие до над 10 фирми, занимаващи се с тази дейност. Комисията направи селекция и открои трите най-добри оферти – от гледна точка на изпълнение на нашето виждане за сайта ни и от гледна точка на ценова ефективност. Важно значение имаше и оригиналното виждане на изпълнителя. Комисията се срещна и разговаря с трите класирани в „късия лист” кандидати. Поръчката бе възложена на г-н Янков заради най-доброто съчетаване на нашите изисквания, ценовата му оферта и, най-вече, заради...

ощеоще

Референция от ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРУНС ГРУП

С настоящата референция бихме искали да изразим нашето удовлетворение от съвместно изпълнения проект с „Уебчарм“ ООД по преработка дизайна и функционалността на уеб сайта на ЗАД БУЛТРАД ВИГ www.bulstrad.bg.. Фирма “Уебчарм“ ООД изпълниха отговорно, в срок и съгласно уговорените условия всички свои дейности по договор. Екипът във фирмата беше изключително конструктивен по време на обсъжданията по изпълнението на проекта, като с идеи и предложения спомогнаха за постигане на удобен интерфейс за потребителя и лека администрация на сайта. В работата с екипа на „Уебчарм“ ООД и лично с  г-н Янко Янков, имахме възможност да се убедим в професионалното отношение към работата и стремежа за прецизно, в детайли и точно...

ощеоще

Референция от Руски Лицей София

Руският лицей в София е частен образователно-културен комплекс, обединяващ детска градина, средно общообразователно училище, училище за танцово изкуство и балетна школа. В началото на 2012 г. установихме необходимостта от нов уеб сайт с по-модерна  визия и добра функционалност, който да бъде полезен както за учениците, родителите, учителите, така и за бъдещите родители и ученици. Бихме искали да изразим своята благодарност към целия екип на „УЕБЧАРМ” ООД за професионализма, коректността и оказаното съдействие при създаването на нашата интернет страница и административен модул за управление на нейното съдържание. По време на срещите ни внимателно бяха изслушани идеите ни, както за функционалността, така и по отношение на желаната от нас визия на сайта. Търпението и...

ощеоще

Референция от фестивал "Включи града"

На основание референция издадена от Община Бургас на Красимир Марчев – Ателие 056 от 03.04.2013 г., във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет „Популяризиране на фестивал „Включи града“ като иновативно културно събитие“ по обособена позиция „Реклама в интернет“, издавам настоящата референция на „Уебчарм“ ООД в качеството им на подизпълнител в частта програмиране и поддръжка на уебстраницата www.vkluchigrada.com. Поръчката се реализира в рамките на проект на Община Бургас „Завръщане в Бургас: минало,  настояще и бъдеще“, BG161PO001/1.1-10/2010/004,  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и...

ощеоще

Референция от издателство Листа

Към фирма „Уебчарм” се обърнахме за изработка на сайт на издателството след препоръка на наш партньор. Задачата, която поставихме на г-н Янко Янков, като представител на „Уебчарм”, бе изработване на оригинален сайт, представящ продукцията на издателство „Листа” с възможност за продажби на книги. Ние останахме много доволни, както от визията на сайта, която ни бе представена, така и от техническата му функционалност. За нас визията беше много важна, защото издателството е специализирано за литература за деца и ученици, и именно затова е много важно сайтът да бъде привлекателен за тази взискателна аудитория. Сайтът функционира почти една година и не сме имали никакви проблеми от техническо, както и от каквото и да е друго естество. Винаги, когато...

ощеоще
За контакт: Тел.: +359 / 887 929 859 phone 02 / 423 35 96 e-mail E-mail: office@webcharm.eu
WEBCHARM В: