Референция от издателство Листа

Към фирма „Уебчарм” се обърнахме за изработка на сайт на издателството след препоръка на наш партньор.

Задачата, която поставихме на г-н Янко Янков, като представител на „Уебчарм”, бе изработване на оригинален сайт, представящ продукцията на издателство „Листа” с възможност за продажби на книги.

Ние останахме много доволни, както от визията на сайта, която ни бе представена, така и от техническата му функционалност. За нас визията беше много важна, защото издателството е специализирано за литература за деца и ученици, и именно затова е много важно сайтът да бъде привлекателен за тази взискателна аудитория.

Сайтът функционира почти една година и не сме имали никакви проблеми от техническо, както и от каквото и да е друго естество.

Винаги, когато сме имали необходимост от съвет или от техническо съдействие, сме го получавали в най-кратки срокове.

Настоящият документ издаваме, за да препоръчаме фирма „Уебчарм”  като надежден и отлично подготвен изпълнител на проекти в сферата на изработка и поддръжка на сайтове.

За издателство:

Лилия Старева

Директор

Приложение 1 : Референция ПДФ