Референция за създаване на сайта на ABUJET

АБУЖЕТ е абревиатурата на Асоциацията на журналистите и писателите по туризма в България.


На свое заседание общото събрание на АБУЖЕТ взе решение да се организира конкурс за направа на сайт на асоциацията. Създадена бе специална комисия за провеждане на конкурса. Изпратени бяха писма-покани за участие до над 10 фирми, занимаващи се с тази дейност.


Комисията направи селекция и открои трите най-добри оферти – от гледна точка на изпълнение на нашето виждане за сайта ни и от гледна точка на ценова ефективност. Важно значение имаше и оригиналното виждане на изпълнителя.


Комисията се срещна и разговаря с трите класирани в „късия лист” кандидати.


Поръчката бе възложена на г-н Янков заради най-доброто съчетаване на нашите изисквания, ценовата му оферта и, най-вече, заради оригиналността на проекта му.


По време на изпълнение на проекта работихме много тясно с г-н Янков и определено сме доволни от начина на взаимодействие с него. Той успяваше, въпреки сериозните си ангажименти, да изпълнява в много кратък срок всички наши искания за промени в проекта.


Независимо от късия срок за изпълнение, задачата бе изпълнена изцяло в срока на договора ни. Бих искал да отбележа, че г-н Янков се справи с една съвсем не лека задача: да създаде оригинален сайт на българската асоциация, който да има визуална и технологична прилика със сайта на световната федерация /www.fijet.net/.


Сайтът притежава съвременна галерия с ротиращи се новини на първа страница, форма за кандидатстване в АБУЖЕТ, кратко и разширено представяне на всеки член и възможност за директно закупуване на книги от библиотеката на дружеството.


На базата на работата ни с г-н Янков ние го препоръчваме като много добре подготвен в техническо отношение специалист, който много бързо разбира какво се изисква от него, няма проблеми с изпълнение дори на нехарактерни в техническо естество задания.


Това, което бе важно за нас: задачата бе изпълнена в срок с високо качество.


Пламен Старев,


Секретар на ABUJET,


Член на Борда на директорите на FIJET


Телефон за контакт: 0898 661292, Пламен Старев


София, 4 ноември 2013 г.

Приложение 1 : Референция ПДФ