Сайт на ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА

Начало | Блог | Сайт на ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА

Фестивал Включи града се организира в рамките на проект на Община Бургас „Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще”, BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Проектът цели да засили ролята на културата като двигател в процеса на развитие на град Бургас. Чрез неговото реализиране организаторите целят да подпомогнат устойчивото и интегрирано развитие на Бургас, да допринесат за подобряване на качеството на живот и повишаване привлекателността на града, да обогатят културния живот и да създадат условия за равен достъп на всички до него.

Уебчарм, съвместно със своите партньори от Бургас Ателие056 направи сайта на този изключително интересен и иновативен фестивал. На сайта можете намерите подробна информация за учатниците, събитията, организирани по дни и часове, галерия и видео материал. Също така можете да наблюдавате събитията онлайн, от трите инсталирани камери пред казиното, охлюва и флората в Бургас. Сайтът за кратко време натрупа повече от 1500 фена във Фейсбук и събра повече от 200 доброволци, които помагаха на организаторите от община Бургас.

Сайтът и повече информация можете да намерите на адрес : http://vkluchigrada.comЗа контакт: Тел.: +359 / 887 929 859 phone 02 / 423 35 96 e-mail E-mail: office@webcharm.eu
WEBCHARM В: