Цел на конкурса:

  • Популяризиране на балетното изкуство сред децата,
  • Стимулиране на развитието на детски балетни школи,
  • Установяване на творчески контакти,
  • Поощряване  създаването на нова детска хореография,
  • Сравнителна оценка на състоянието на детските школи със световните тенденции в класическото балетно изкуство и съвременния танц.

Конкурсът се провежда по три номинации:

  • класически танц
  • народен и народен стилизиран танц
  • съвременна танцувална техника


ОРГАНИЗАТОР:

Музикално-продуцентска компания „Жокер медиа”СЪОРГАНИЗАТОР:

Руско балетно училище „Г.С.Уланова” гр.СофияNothing is impossible for our team. We build our reputation by fulfilling your wishes!